Cymraeg

Croeso i dudalen Gymraeg Landworks!

Traditional hay meadow
Blodau gwyllt

Busnes dylunio gerddi yw Landworks, busnes bach sy’n gweithio drwy Geredigion, Caerfyrddin a Sir Penfro. ‘Dyn ni’n dylunio ac adeiladu gerddi unigryw. ‘Dyn ni’n cael ysbrydoliaeth o’r ardal leol, ac mae profiad 15 mlynedd gyda ni o weithio gyda defnyddiau a phlanhigyn sy’n addas i hinsawdd Gorllewin Cymru.

Achos ein bod yn adeiladu’r gerddi ‘dyn ni wedi’u dylunio, gallwn ni gyfaddasu’r dylunio unrhyw bryd i greu’r ardd orau i chi.

Mae Landworks yn croesawu cwsmeriaid sy eisiau siarad Cymraeg â ni. Mae Michelle Dunn wedi dysgu Cymraeg ac mae’n hapus i drafod y gwaith gyda chi yn Gymraeg. Mae hi â diddordeb arbennig mewn clywed enwau lleol planhigion ac anifeiliaid, yr enwau dych chi’n eu defnyddio!

Cysylltwch â ni ar 01239 811345 / 07929 168192 neu ddefnyddio’r ffurflen gysylltu.

Diolch i chi am eich sylw!

Penbryn beach
Traeth Penbryn
%d bloggers like this: